Laddar

Kvalitetssäkrad kablagetillverkning

Resultatet vid kablagetillverkning kan variera mycket. Ett flertal faktorer spelar in för kvalitetssäkrat och korrekt kablage.

IMAKs kablagetillverkning sker i en process där en önskad uppsättning kablar bearbetas och monteras ihop i ett fulländat kablage. Beroende på ändamål och önskat kablage framställs detta antingen för hand eller med specialanpassade maskiner. Storlek, utseende och utförande av kablage varierar påtagligt beroende på vilket ändamål de ska användas till. Detta kan exempelvis vara:

 • Hissystem
 • Tågvagnar
 • Maskiner inom tung byggnadsindustri
 • Kablage och kraftskåp till avancerad medicinsk röntgenutrustning
 • Kompletta batterisystem för elektriska gruvtruckar och energilagring
 • Husvagnar
 • Rörliga kablage till industrirobotar

Så här går kablagetillverkningen till

Klippning och skalning
Kablarna dras från spolar och anpassas i längd för ändamålet. Därefter utförs en skalning av ändarna för kommande anpassning.

Ändhylsor och kabelskor
De skalade ändarna kläs med kabelskor eller olika typer av ändhylsor, beroende på vad kablaget ska användas till.

Montering
Efter tillverkning och bearbetning av kablage kan dessa kopplas samman i långa system, eller monteras in i skåp för avsedd användning.

Kvalitetssäkrad kablagetillverkning

Några särskilt avgörande faktorer för resultatet vid tillverkning av kablage är kvaliteten på kablagetillverkningen samt monteringen av den slutgiltiga kabeln. Grunden för all kvalitetssäkrad och korrekt utförd kablagetillverkning är fullständig kontroll i kontaktpressningsprocessen för elektriska förbindningar.

I denna process genomförs en homogen gastät sammansättning av två eller flera metaller. Detta genom ett pressverktyg som ger en fastställd formändring samt framkallar en mekanisk hållfast elektrisk förbindning ledare och förbindningselement emellan. Sammansättningen pressar metallerna över flytgränsen under exakt uträknat tryck med syfte att metallerna slutligen ska ingå en yttre molekylär förbindning.

För att bekräfta en kvalitetssäker och godkänd kontaktpressning innan tillverkning av en ny batch kablage genomförs en mätning av dragprov och krimphöjd av utbildade operatörer.

Konsekvenser vid fel i tillverkningsprocessen

Icke godkända förbindningar risker att resultera i bortfall av signal, eller i värsta fall, intermittenta fel som dels är väldigt omfattande att felsöka och åtgärda, och även riskerar att vara mycket kostsamma. När det gäller grövre förbindningar kan en inkorrekt förbindning visa sig genom ökade förluster vid  överföring av kraft och i värsta fall även genom förhöjd värmeutveckling.

Fel som utlöser detta kan exempelvis vara:

 • Användande av ej kompatibla komponenter
 • Rätt komponenter men fel verktyg för genomförande
 • Kardeler utanför krimp
 • Dålig utfyllnad till följd av kardeler avklippta vid skalning

Krav för korrekt kablagetillverkning

Så länge företag och kund inte avtalat några avvikande överenskommelser är det viktigt att all kontaktpressning och montage av kablage sker utifrån standardiserade IPC620-normer – Requirements and Acceptance for Cable and Wire Harness Assemblies.

För att kvalitetssäkra själva tillverkningen av kablaget är det av yttersta vikt att kompetent och utbildad personal står för tillverkning och montering. I processen är det även viktigt att lägga fokus på att använda rätt verktyg och förbindningsmaterial, att använda kalibrerade och underhållna verktyg samt att utfallet verifieras.