Laddar

Biokol – och varför det bör vara ebc-certifierat

Biokol blir allt mer populärt då behovet av klimatpositiva lösningar ökar i snabb takt.
Då aktörerna på den europeiska marknaden blir fler och fler så krävs en bättre kvalitetsgranskning och en internationell standard.

Vad är biokol?

Biokol är organiskt restmaterial som pyrolyseras och används som energikälla, jordförbättrare och kolsänka.
Ibland används termen biokol specifikt för material som används som markförbättring i växtbäddar och/eller som deponeras för lång tid för att minska koldioxidutsläpp i atmosfären i syfte att mildra klimatförändringar till följd av global uppvärmning.

Varför är EBC-certifiering så viktigt när det kommer till biokol?

Jo, för att all tillverkning av biokol är tyvärr inte hållbar och närproducerad. Teoretiskt kan allt organiskt material bli biokol, oavsett vad det består av. Det är viktigt för den cirkulära ekonomin med produktion på plats, att restprodukter kommer från närområdet.

Certifieringen “The European Biochar Certificate (EBC)”, som håller till i Schweiz, har arbetats fram av biokolforskare och tillverkare som en europeisk industristandard. Granskningen säkerställer kvalitet, hållbar produktionskedja och säkert bruk i alla jordnära system.

EBC certifikatet på biokol blir väldigt viktigt då det är en kvalitetsgranskning för största möjliga transparens på marknaden. Det blir enklare att veta vad som finns i produkten och naturligtvis att den inte innehåller gifter eller cancerframkallande ämnen. EBC-certifierat biokol uppfyller krav för utsläpp, hållbar produktionsmetod, miljövänlig lagerhållning, kvalitet och en hög kol stabilitet.

Så eftersom biokol är ett av de mest lovande materialen för att skapa naturliga kolsänkor och motverka klimatförändringarna så är det naturligt att det måste vara starka kontroller på kolet så hela processen blir klimatpositiv och för att garantera att inte biokolet skadar ekosystemet.

ebc certifierat biokol

Vad menas med klimatpositiv?

Det betyder att växter tar under sin levnadstid upp koldioxid. Den finns kvar i det biokol som tillverkas av växtavfallet. Det kol från luftens koldioxid som bundits i växternas ved blir genom biokolet en stabil kolsänka deponerad i jorden. Processen är alltså klimatpositiv – du förhindrar att koldioxid släpps ut i atmosfären.

Så nästa gång du letar efter biokol, kom ihåg att även leta efter ebc-certifieringen så gör du både miljön och din trädgård en tjänst!